PRIVACYVERKLARING SOODER-ICT

 Sooder-ICT is een dienstverlener op gebied van ICTbeheer, troubleshooting, en computerreparatie.

 

WEBSITE

Onder andere via onze website bieden wij onze diensten aan. De Sooder-ICT website maakt geen gebruik van persoonsgegevensverzamelende cookies of andere persoonsgegevensverzamelende programmering, trackers, formulieren of software. De Sooder-ICT website maakt wel gebruik van enige functionele en analytische cookies die tot doel hebben de Sooder-ICT website goed te laten funtioneren. Als u gebruik maakt van de Sooder-ICT website verklaart u u hiermee akkoord.

 

PERSOONSGEGEVENS

Als u zich aanmeldt als klant bij Sooder-ICT met één of meerdere opdrachten, geeft u aan gebruik te willen maken van haar diensten. In dat geval verwerken wij persoonsgegevens en slaan deze op. Concreet houdt dit in dat wij uw (bedrijfs)naam, (vestigings)adres, telefoonnummer en e-mailadres noteren met als doel:

 • om u of uw bedrijf op locatie te kunnen bezoeken ten einde de werkzaamheden/ uw opdracht(en) uit te voeren,
 • met u te kunnen communiceren over uw opdrachten en aanverwante zaken en benodigheden,
 • u te kunnen benaderen met out-of-office berichten en andere huishoudelijke zaken aangaande Sooder-ICT.
 • u - na uitvoering van onze diensten - te kunnen factureren.
 • te kunnen voldoen aan onze wettelijke administratieve en belastingtechnische verplichtingen

DERDEN

In sommige gevallen werken wij bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven. Bijvoorbeeld

 • bij de doorverkoop van door u gewenste of benodigde softwarelicenties en andere producten. Dit gebeurt alleen met uw medeweten of op uw wens.
  Bij aanschaf van een softwarelicenties op basis van een abonnement dat verlopen kan, zult u vanuit het groothandelsysteem tijdig benaderd worden met een herinnering voor verlenging. U kunt dan aan Sooder-ICT te kennen geven te willen verlengen of niet. Indien niet wordt u uit deze communicatielijst verwijderd word het betreffende product.
  Sooder-ICT zal het betreffende product alleen op wens, en niet automatisch verlengen.
 • om aan onze eigen wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen zijn wij aangesloten bij een accountantkantoor. Uw gegevens zijn in dit geval middels een klantnummer echter dusdanig gepseudonimiseerd dat zij niet herkenbaar zijn.

Wij hebben geen enkele banden met adverteerders van de producten die u aangeschaft heeft.

 

VOORTZETTING DIENSTEN De Handige PC Man

Als u tot augustus 2018 gebruik heeft gemaakt van de diensten van De Handige PC Man, bent u via de bij deze dienstverlener bekende contactadressen, uitvoerig op de hoogte gebracht van het stopzetten van zijn diensten en de voortzetting van zijn diensten door Sooder-ICT.
Uw persoonsgegevens, zoals (voor)naam, Achternaam, (bedrijfs)telefoonnummers, (bedrijfs)adressen en mailadressen zijn toegevoegd aan de communicatielijst van Sooder-ICT voor huishoudelijke mededelingen en u wordt gezien als mogelijk geïnteresseerde in de voortzetting van de diensten door Sooder-ICT.
Als u zich binnen 2 twee jaar niet aangemeld heeft als klant zullen de betreffende persoonsgegevens gewist worden uit deze contactlijsten.
U heeft uiteraard zelf ook altijd het recht te vragen eerder verwijderd te worden uit deze lijsten.

Als u ooit softwarelicenties had aangeschaft via de Handige PC Man, is het mogelijk dat u nog steeds geregistreerd staat in het groothandelsysteem waar de licentie is aangeschaft door De Handige PC Man. De wederverkoop via dit groothandelsysteem wordt ook voortgezet door Sooder-ICT. U wordt tijdig herinnerd aan aanstaande verlengingen. U kunt dan Sooder-ICT te kennen geven of u deze verlenging wilt of niet. Sooder-ICT zal nooit automatisch verlengen. Alleen op uw aanvraag. U kunt verzoeken uit dit systeem verwijderd te worden.

 

BEWAARTERMIJN

Genoemde persoonsgegevens zullen worden opgeslagen in communicatielijsten

 • gedurende periode dat u gezien wordt als prospect of geïnteresseerde in de diensten van Sooder-ICT.
 • totdat u vraagt daaruit verwijderd te willen worden.
 • Tot 2 jaar na een periode van klantinactiviteit

Benodigde persoonsgegevens zullen worden opgeslagen in de financiële administratie van Sooder-ICT voor de wettelijk verplicht gestelde periode van 7 jaar.

 

BEVEILIGING

Persoonsgegevens worden door ons met passende zorgvuldigheid behandeld. Daarbij horen ook de technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Daarbij kan men denken aan bijvoorbeeld:

 • Pseudonimisering van klantgevens binnen de financiële administratie.
 • Gebruikersnamen, wachtwoorden op al onze systemen en de betreffende documenten.
 • Antivirusbescherming en firewalls op al onze systemen.
 • Waar nodig encryptie.
 • Opslag van backups op eigen – beschermde- servers en niet die van derden.
 • Geen dataopslag bij partijen buiten Europa.
 • Het beperken van de verzameling van persoonsgegevens.
 • Het beperken van het delen van persoonsgegevens met derde partijen tot die die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van bovengenoemde doeleinden en wettelijke verplichtingen.
 • Het alert zijn op de beveiliging van partijen waarmee Sooder-ICT samenwerkt.
 • Verwerkersovereenkomsten met derde partijen.

 

VRAGEN OF KLACHTEN

Indien u vragen of klachten heeft omtrent deze privacy statement, of het verwerken van persoonsgegevens door Sooder-ICT, verzoeken wij u contact op te nemen met ons.

 

SOODER-ICT

Marathonweg 59 – 2

1076TC Amsterdam

06 16336552

Of op onderstaand Mailadres