Privacyverklaring Sooder-ICT

 

Sooder-ICT is een dienstverlener op gebied van ICT. De diensten die wij leveren staan op onze website omschreven en aangeboden. De Sooder-ICT website bevat geen (contact) formulieren waarbij u uw persoonsinformatie kan invullen en opsturen.  De Sooder-ICT website maakt ook geen gebruik van persoonsgegevensverzamelende cookies, programmering, trackers of software.

Als u zich aanmeldt als klant bij Sooder-ICT verwerken wij persoonsgegevens. Concreet houdt dit alleen maar in dat wij uw (bedrijfs)naam, (vestigings)adres, telefoonnummer en e-mailadres noteren met als doel om u of uw bedrijf op locatie te kunnen bezoeken om bij u of op afstand de gewenste werkzaamheden uit te voeren, met u te kunnen communiceren en u na uitvoering van onze diensten te kunnen factureren. Of om aan onze wettelijke plichten te voldoen.

U heeft te allen tijde het recht te vragen om uit deze contactlijst te worden verwijderd. Sooder-ICT zal u dan per ommegaande verwijderen.
Indien u drie jaar of langer geen gebruik heeft gemaakt van de diensten van Sooder-ICT zullen uw gegevens uit de contactlijst verwijderd worden.
Zakelijk financieel administratieve gegevens moeten zeven jaar bewaard blijven. Dit kan ook gelden voor daarin opgeslagen persoonsgegevens. Dit heeft geen ander doel dan wettelijke verplichting.

In sommige gevallen werken wij bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven. Bijvoorbeeld met onze accountant voor de verwerking van onze financiële administratie, of bij de doorverkoop van door u gewenste of benodigde producten. Dit laatste gebeurt alleen naar aanleiding van uw eigen wens.

Wij hebben geen enkele banden met adverteerders die gebruik maken van onze verzamelde of persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

  • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij uw persoonsgegevens noteren en via deze privacyverklaring;
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Dus om de werkzaamheden bij/voor u te kunnen verrichten, of om met u te kunnen communiceren. Wanneer wij meer gegevens vragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met uw expliciete toestemming. We leggen u in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens vragen;
  • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om, met uw medeweten,  de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij zelf daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen - zoals wachtwoorden, encryptie, firewalls en recente anti-virus software - en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.